Bli deltagare

Var med

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030

Som deltagare på Klimatarena Stockholm är ni som organisation med och samarbetar för att ligga i linje med Parisavtalet och accelerera klimatomställningen i Stockholms län. Ambitionen är att gå före inom olika fokusområden. Målet för fokusområde bygg och anläggning är att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs och byggs om klimatneutralt och förvaltas resurseffektivt senast 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsprojekt i länet minst halveras från 2022 till 2030.

Klimatlöftet kan idag skrivas under av aktörer inom bygg- och anläggningssektorn och är anpassat utifrån de olika aktörernas rådighet och förutsättningar att bidra. Formuläret nedan är en ansökan om att underteckna klimatlöftet och därmed delta i Klimatarena Stockholms arbete. Observera att undertecknandet måste vara förankrat i den egna organisationen. Klimatlöftet kommer att följas upp. Efter att vi tagit emot er ansökan bokar vi in ett möte för att se till att er organisation får rätt förutsättningar att delta.

Klimatarena Stockholm utvecklas nu i samarbete med sina deltagare. Idag är det gratis att delta men i framtiden kan det bli aktuellt att betala en deltagaravgift. Klimatarena Stockholm är en neutral plattform där vi tillsammans driver klimatomställningen i länet på saklig grund.

Ladda ner klimatlöftet här.

 


Har du kollegor som vill få utskick och inbjudningar? (använd komma som skiljetecken)
Forum för hållbarhetschefer (eller motsvarande funktion) är mötesplatsen för alla som skrivit under klimatlöftet och blivit deltagare. Se det som Klimatarena Stockholms stormöten eller deltagarstämma. Varje organisation utser en representant. Personen bör ansvara för och/eller förankra klimat- och hållbarhetsfrågor inom organisationen och ha koppling till verksamhet i Stockholms län.
Här kan du läsa mer om arbetsgrupper på Klimatarena Stockholm.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Rekommenderat med en vit bakgrundsbild eller transparent bakgrund.
Information om hur Region Stockholm hanterar personuppgifter finns här.