Arbetsgrupper på Klimatarena Stockholm

Klimatberäkningar
Fokus för samarbetet är klimatberäkningar av ROT-projekt.

Återbruksmarknad
Aktörer från hela värdekedjan arbetar för att få i gång en regional återbruksmarknad.

Cirkulär planering
Gruppen arbetar för att främja cirkulärt byggande i den fysiska planeringen.

Klimatsmarta byggmaterial
En materialneutral grupp som fokuserar på innovationer, goda exempel och erfarenhetsutbyte.

Anläggning
Beställare och utförare samarbetar för att minska klimatpåverkan från anläggningsprojekt i Stockholms län.

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor

Klimatarena Stockholm är en aktörsdriven samverkansplattform. Genom att skriva under klimatlöftet blir er organisation deltagare på Klimatarena Stockholm och får möjlighet att delta i arbetsgrupper.

Bakgrund

Byggnation står för 21 procent av Sveriges klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn motsvarar ungefär en femtedel av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. Av dessa står anläggningsprojekt för ungefär hälften. Dessutom bidrar sektorn med stora utsläpp utomlands till följd av import.

Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan har potential att i det närmaste halveras till 2030 med befintlig teknik – men för att nå netto noll eller längre så behövs teknikskiften och innovationer.

Utsläppen kommer från både byggverksamhet och förvaltning inklusive energianvändning. Där el och fjärrvärme står för en stor del av de territoriella utsläppen i Stockholms län, inte minst kopplat till uppvärmning av bostäder och lokaler.

Källa: Sveriges Miljömål