En arena för att accelerera 
klimatomställningen

På Klimatarena Stockholm samarbetar företag, offentliga aktörer och akademi för en klimatdriven verksamhetsutveckling i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm

En klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor i Stockholms län

Klimatlöfte

Skriv under klimatlöftet för att bli deltagare på Klimatarena Stockholm och få möjlighet att delta i arbetsgrupper.

Deltagare

Vi som är med och samarbetar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län.

Organisation

Klimatarena Stockholm är en aktörsdriven plattform och utvecklas i samarbete med deltagarna.

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Den 4 juni är det dags för nästa träff i Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för klimatsmarta byggmaterial. Vi startar en ny mötesserie om cirkulära material och tema för första mötet är […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Den 4 juni är det dags för nästa träff i Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för klimatsmarta byggmaterial. Vi startar en ny mötesserie om cirkulära material och tema för första mötet är […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Bygg och anläggning

Arbetsgrupper

Klimatberäkningar

Fokus för samarbetet är klimatberäkningar av ROT-projekt.

Återbruksmarknad

Aktörer från hela värdekedjan arbetar för att få i gång en regional återbruksmarknad.

Cirkulär planering

Gruppen arbetar för att främja cirkulärt byggande i den fysiska planeringen.

Klimatsmarta byggmaterial

En materialneutral grupp som fokuserar på innovationer, goda exempel och erfarenhetsutbyte.

Anläggning

Beställare och utförare samarbetar för att minska klimatpåverkan från anläggningsprojekt.

Om Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är en regional plattform för företag, offentliga aktörer och akademi i Stockholms län. Här samlas aktörer som vill genomföra konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan och samarbeta för klimatdriven verksamhetsutveckling.