En arena för att accelerera 
klimatomställningen

På Klimatarena Stockholm samarbetar företag, offentliga aktörer och akademi för en klimatdriven verksamhetsutveckling i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm

En klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor i Stockholms län

Klimatlöfte

Skriv under klimatlöftet för att bli deltagare på Klimatarena Stockholm och få möjlighet att delta i arbetsgrupper.

Deltagare

Vi som är med och samarbetar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län.

Organisation

Klimatarena Stockholm är en aktörsdriven plattform och utvecklas i samarbete med deltagarna.

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Vi avslutar vår mötesserie om byggnadsdelar med fokus på invändig stomkomplettering. Vi diskuterar även frågan om hur man sprider kunskapen från arbetsgruppen i sin organisation för att växla upp arbetet […]

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

På plats

Tema för träffen är ekonomi och lönsamhet i markanvisningar. Arbetsgruppens utskott presenterar även ett förslag på en guide om cirkulärt byggande i markanvisningar. Guiden grundar sig på workshopen hos Sollentuna […]

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Hur ska man handla upp när man inte vet vad man kan få?  Hur kan du säkerställa att din upphandling ligger i framkant och får en låg klimatpåverkan? Här får […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Vi avslutar vår mötesserie om byggnadsdelar med fokus på invändig stomkomplettering. Vi diskuterar även frågan om hur man sprider kunskapen från arbetsgruppen i sin organisation för att växla upp arbetet […]

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

På plats

Tema för träffen är ekonomi och lönsamhet i markanvisningar. Arbetsgruppens utskott presenterar även ett förslag på en guide om cirkulärt byggande i markanvisningar. Guiden grundar sig på workshopen hos Sollentuna […]

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Hur ska man handla upp när man inte vet vad man kan få?  Hur kan du säkerställa att din upphandling ligger i framkant och får en låg klimatpåverkan? Här får […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Bygg och anläggning

Arbetsgrupper

Klimatberäkningar

Fokus för samarbetet är klimatberäkningar av ROT-projekt.

Återbruksmarknad

Aktörer från hela värdekedjan arbetar för att få i gång en regional återbruksmarknad.

Cirkulär planering

Gruppen arbetar för att främja cirkulärt byggande i den fysiska planeringen.

Klimatsmarta byggmaterial

En materialneutral grupp som fokuserar på innovationer, goda exempel och erfarenhetsutbyte.

Anläggning

Beställare och utförare samarbetar för att minska klimatpåverkan från anläggningsprojekt.

Om Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är en regional plattform för företag, offentliga aktörer och akademi i Stockholms län. Här samlas aktörer som vill genomföra konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan och samarbeta för klimatdriven verksamhetsutveckling.