En arena för att accelerera klimatomställningen

På Klimatarena Stockholm samarbetar företag, offentliga aktörer och akademi för en klimatdriven verksamhetsutveckling i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm

En klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor i Stockholms län

Klimatlöfte
Skriv under klimatlöftet för att bli deltagare på Klimatarena Stockholm och få möjlighet att delta i arbetsgrupper.

Deltagare
Vi som är med och samarbetar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län.

Organisation
Klimatarena Stockholm är en aktörsdriven plattform och utvecklas i samarbete med deltagarna.

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff anläggning

På plats

Välkomna till en ny träff med Anläggningsgruppen på Klimatararena Stockholm. Denna gång med temat klimatkalkyler. Värd för mötet är Skanska och alla som vill kan träffas 30 min innan mötet […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff anläggning

På plats

Välkomna till en ny träff med Anläggningsgruppen på Klimatararena Stockholm. Denna gång med temat klimatkalkyler. Värd för mötet är Skanska och alla som vill kan träffas 30 min innan mötet […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Bygg och anläggning

Arbetsgrupper

Klimatberäkningar
En expertgrupp utvecklar beräkningsanvisningar för nyproduktion.

Återbruksmarknad
Aktörer från hela värdekedjan arbetar för att få i gång en regional återbruksmarknad.

Cirkulär planering
Gruppen arbetar för att främja cirkulärt byggande i den fysiska planeringen.

Klimatsmarta byggmaterial
En materialneutral grupp som fokuserar på innovationer, goda exempel och erfarenhetsutbyte.

Om Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är en regional plattform för företag, offentliga aktörer och akademi i Stockholms län. Här samlas aktörer som vill genomföra konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan och samarbeta för klimatdriven verksamhetsutveckling.