En arena för att accelerera klimatomställningen

På Klimatarena Stockholm samarbetar företag, offentliga aktörer och akademi för klimatdriven verksamhetsutveckling i Stockholms län

Klimatlöfte

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030

Klimatarena Stockholms klimatlöfte är en gemensam målsättning för att accelerera klimatomställningen i Stockholms län. Inom fokusområde bygg och anläggning är ambitionen att gå före och halvera utsläppen till 2030 i Stockholms län. Klimatlöftet kan idag skrivas under av aktörer inom bygg- och anläggningssektorn i länet och är anpassat utifrån olika aktörers rådighet och förutsättningar att bidra. Genom att skriva under klimatlöftet blir er organisation deltagare på Klimatarena Stockholm och får möjlighet att vara med i samarbetet och delta i arbetsgrupper.

Bygg och anläggning

Samarbetet sker i arbetsgrupper för att minska utsläppen

Inom fokusområde bygg och anläggning samarbetar aktörer i branschen för att tillsammans nå visionen om en resurseffektiv och klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030. Klimatarena Stockholm är en neutral mötesplats och deltagarna styr hur samarbetet utformas för att leda till störst effekt. Idag finns det arbetsgrupper med olika teman exempelvis klimatberäkningar, cirkulär planering, återbruksmarknad och klimatsmarta material.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Klimatarena Stockholm!

Om Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är en regional plattform för företag, offentliga aktörer och akademi i Stockholms län. Här samlas aktörer som vill genomföra konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan och samarbeta för klimatdriven verksamhetsutveckling.