Bli deltagare i Klimatarena Stockholm

Gå med

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030

Som deltagare på Klimatarena Stockholm är ni som organisation med och samarbetar för att ligga i linje med Parisavtalet och accelerera klimatomställningen i Stockholms län. Ambitionen är att gå före inom olika fokusområden. Målet för fokusområde bygg och anläggning är att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs eller byggs om klimatneutralt samt förvaltas resurseffektivt senast år 2030. Utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsprojekt i länet ska minst halveras mellan åren 2022 och 2030.

Klimatlöftet kan skrivas under av aktörer inom bygg- och anläggningssektorn och är anpassat utifrån de olika aktörernas rådighet och förutsättningar att bidra. Ladda ned klimatlöfte-filen nedan, skriv under och fyll sedan i webbformuläret nedan (och bifoga den underskriva filen). Detta är er ansökan om att delta i Klimatarena Stockholms arbete. Observera att undertecknandet måste vara förankrat i den egna organisationen. Klimatlöftet kommer att följas upp. Efter att vi tagit emot er ansökan bokar vi in ett möte för att se till att er organisation får rätt förutsättningar att delta.

Klimatarena Stockholm utvecklas i samarbete med sina deltagare. I dag är det gratis att delta men i framtiden kan det bli aktuellt att betala en deltagaravgift. Klimatarena Stockholm är en neutral plattform där vi tillsammans driver klimatomställningen i länet på saklig grund.

Ladda ner klimatlöftet här.

 


Har du kollegor som vill få utskick och inbjudningar? (använd komma som skiljetecken)
Forum för hållbarhetschefer (eller motsvarande funktion) är mötesplatsen för alla som skrivit under klimatlöftet och blivit deltagare. Se det som Klimatarena Stockholms stormöten eller deltagarstämma. Varje organisation utser en representant. Personen bör ansvara för och/eller förankra klimat- och hållbarhetsfrågor inom organisationen och ha koppling till verksamhet i Stockholms län.
Här kan du läsa mer om arbetsgrupper på Klimatarena Stockholm.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Rekommenderat med en vit bakgrundsbild eller transparent bakgrund.
Information om hur Region Stockholm hanterar personuppgifter finns här.