Bli deltagare i Klimatarena Stockholm

Gå med

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030

Just nu pågår arbete inom Klimatarena Stockholm för att klargöra hur en översyn av klimatlöftet skulle kunna gå till och hur deltagarna ska involveras på bästa sätt.
Bakgrunden till översynen är införandet av Green Claims Directive, EU-kommissionens lagförslag som syftar till att säkerställa att konsumenter får tillförlitlig, lättförståelig, jämförbar och verifierbar miljöinformation. När direktivet genomförs får en organisation inte kalla sig klimatneutral om det saknas verifierbara belägg för det. 

Som deltagare på Klimatarena Stockholm är ni som organisation med och samarbetar för att ligga i linje med Parisavtalet och accelerera klimatomställningen i Stockholms län. Ambitionen är att gå före inom olika fokusområden. Målet för fokusområde bygg och anläggning är att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs eller byggs om klimatneutralt samt förvaltas resurseffektivt senast år 2030. Utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsprojekt i länet ska minst halveras mellan åren 2022 och 2030.

Klimatlöftet kan skrivas under av aktörer inom bygg- och anläggningssektorn och är anpassat utifrån de olika aktörernas rådighet och förutsättningar att bidra. Ladda ned klimatlöfte-filen nedan, skriv under och fyll sedan i webbformuläret nedan (och bifoga den underskriva filen). Detta är er ansökan om att delta i Klimatarena Stockholms arbete. Observera att undertecknandet måste vara förankrat i den egna organisationen. Klimatlöftet kommer att följas upp. Efter att vi tagit emot er ansökan bokar vi in ett möte för att se till att er organisation får rätt förutsättningar att delta.

Klimatarena Stockholm utvecklas i samarbete med sina deltagare. I dag är det gratis att delta men i framtiden kan det bli aktuellt att betala en deltagaravgift. Klimatarena Stockholm är en neutral plattform där vi tillsammans driver klimatomställningen i länet på saklig grund.

Ladda ner klimatlöftet här.

Klimatlöftet följdes upp för första gången under 2024 för år 2023. Resultat från 2023 kan därför ses som ett första nuläge som ska göra det möjligt att visa på en förflyttning kommande år. Ladda ner rapporten om uppföljningen 2023 här.

Vi tar sommarsemester just nu och återkommer i augusti 2024.


Har du kollegor som vill få utskick och inbjudningar? (använd komma som skiljetecken)
Forum för hållbarhetschefer (eller motsvarande funktion) är mötesplatsen för alla som skrivit under klimatlöftet och blivit deltagare. Se det som Klimatarena Stockholms stormöten eller deltagarstämma. Varje organisation utser en representant. Personen bör ansvara för och/eller förankra klimat- och hållbarhetsfrågor inom organisationen och ha koppling till verksamhet i Stockholms län.
Här kan du läsa mer om arbetsgrupper på Klimatarena Stockholm.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Rekommenderat med en vit bakgrundsbild eller transparent bakgrund.
Information om hur Region Stockholm hanterar personuppgifter finns här.