Arbetsgrupp för klimatsmarta byggmaterial

Mål och syfte

Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Byggmaterial står för omkring 80% av växthusgasutsläppen vid nybyggnation. I arbetsgruppen för klimatsmarta byggmaterial samarbetar byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, byggvaruhandeln, konstruktörer, materialforskare samt kommuner kring klimatsmarta lösningar i både ny- och ombyggnation. Arbetsgruppen är materialneutral, det betyder att inget materialslag kommer att prefereras.

Övergripande mål: Förskjuta normen i Stockholms län och göra det till standard att bygga med minst halverad klimatpåverkan.

På gång: Samverkan kring innovationer, upphandlingskrav och utbyte av erfarenheter och goda exempel.

Kontaktperson: Hanna Kreplin, Region Stockholm

 

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Forum för Hållbarhetschefer

På plats

Forum för hållbarhetschefer är mötesplatsen för alla som skrivit under klimatlöftet och blivit deltagare på Klimatarena Stockholm. Forumet fångar upp frågor som går på tvärs mellan olika arbetsgrupper och följer […]

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Den 4 juni är det dags för nästa träff i Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för klimatsmarta byggmaterial. Vi startar en ny mötesserie om cirkulära material och tema för första mötet är […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Den 4 juni är det dags för nästa träff i Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för klimatsmarta byggmaterial. Vi startar en ny mötesserie om cirkulära material och tema för första mötet är […]

Arbetsgruppsledning

Ylva Åborg
Arkitekt och kontorschef i Stockholm
FOJAB
ylva.aborg@fojab.se

 

Carl Johan Casserberg
Chef stadsutveckling
Titania
carl.johan.casserberg@titania.se