Arbetsgrupp för klimatsmarta byggmaterial

Mål och syfte

Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Byggmaterial står för omkring 80% av växthusgasutsläppen vid nybyggnation. I arbetsgruppen för klimatsmarta byggmaterial samarbetar byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, byggvaruhandeln, konstruktörer, materialforskare samt kommuner kring klimatsmarta lösningar i både ny- och ombyggnation. Arbetsgruppen är materialneutral, det betyder att inget materialslag kommer att prefereras.

Övergripande mål: Förskjuta normen i Stockholms län och göra det till standard att bygga med minst halverad klimatpåverkan.

På gång: Hitta formerna för samarbete kring innovationer, upphandlingskrav och utbyte av erfarenheter och goda exempel.

Kommande arbetsgruppsträffar:
28 november, kl 09-11.30, fysiskt möte

Kontaktperson: Hanna Kreplin, Region Stockholm

 

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsledning

Ylva Åborg
Arkitekt och kontorschef i Stockholm
FOJAB
ylva.aborg@fojab.se

 

Carl Johan Casserberg
Chef stadsutveckling
Titania
carl.johan.casserberg@titania.se