Om Klimatarena Stockholm

En samverkansplattform för länets klimatomställning

Engagemanget för klimatfrågan i Stockholms län är större än någonsin hos såväl politiker som näringsliv och allmänhet. Samtidigt är det en utmaning att samordna det stora antalet aktörer i länet som ska verka för en snabb och hållbar klimatomställning i linje med Parisavtalet.

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Här ska vi skapa en helhetsbild av klimatarbetet i länet, öka kunskapen, få stöd och inspiration att genomföra åtgärder och hitta nya samarbetsformer för att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms län ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen och visa Sverige och omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter.

Tillsammans är vi en drivande kraft för att nå klimatmålen!

Lansering

Startskottet för Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm invigdes den 1 december 2021 med ett webbinarium om klimatomställningen inom byggnation och transporter i Stockholms län. Evenemanget livesändes och går att se i efterhand här.

MEDVERKANDE
Moderator: Kaisa Snidare, Länsstyrelsen i Stockholms län
Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande i klimat- och hållbarhetsnämnden, Region Stockholm
Mathias Wahlsten, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
Johan von Sydow, förbundsdirektör, Storsthlm
Per Lundqvist, vice-rektor, hållbar utveckling KTH
Johan Nyblom, VD, Widriksson Logistik
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Sociala medier

Klimatarena Stockholm på LinkedIn

På LinkedIn publicerar vi information löpande.

Följ Klimatarena Stockholm på LinkedIn

Andra klimatarenor

Fler initiativ för klimatomställning inom bygg- och anläggningssektorn

Klimatarena Stockholm är inte ensamma. I Sverige finns flera arenor och samverkansytor för bygg- och anläggningssektorns klimatomställning. Fossilfritt Sverige arbetar till exempel med att öka takten i den nationella klimatomställningen. I flera län, regioner och kommuner finns regionala samarbetsorganisationer för en minskad klimatpåverkan inom bygg- och anläggningssektorn.