Organisation

Struktur

Styrning och ledning

Forum för hållbarhetschefer

Forum för hållbarhetschefer är mötesplatsen för alla som skrivit under klimatlöftet och blivit deltagare på Klimatarena Stockholm. Forumet fångar upp frågor som går på tvärs mellan olika arbetsgrupper och följer upp klimatlöftet.

På sikt kommer forum för hållbarhetschefer att utse en valberedning och rösta om förslag på ledamöter till strategigruppen för fokusområde bygg och anläggning.

Möten sker minst 1 gång per år.

Strategigrupp bygg och anläggning

Strategigruppen styr innehållet och inriktningen för fokusområdets verksamhet med stöd från processledningen för plattformen. Strategigruppen består av 10–15 ledamöter som på sikt kommer att utses av forum för hållbarhetschefer.

Möten sker regelbundet.

Styrgrupp för Klimatarena Stockholm

Styrgruppen ansvarar för den övergripande inriktningen och utformningen av plattformen. Styrgruppen består av representanter från Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län och säkerställer Klimatarena Stockholms neutralitet och opartiskhet, beslutar om övergripande inriktning och finansieringsmodell.

Representanter:

  • Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm
  • Anna Conzen, tillväxtdirektör, Länsstyrelsen Stockholm
  • Martin Påhlman, enhetschef, Klimatenheten, Region Stockholm
  • Louise Schlyter, enhetschef, Enheten för klimat och risk, Länsstyrelsen Stockholm

Bygg och anläggning

Strategigrupp

Anna Bengtsson
Hållbarhetschef
HSB Stockholm

Anna Denell
Hållbarhetschef
Vasakronan

Anna Karin Croner
Specialistchef
NCC Building

Carolina Pettersson
Hållbarhetsdirektör
Region Stockholm

Elisabet Toumie
Regional miljösamordnare
PEAB Anläggning

Erik Stenberg
Arkitekt och lektor i arkitektur
KTH

Frida Nordström
Miljöchef exploateringskontoret
Stockholms stad

Jonas Tolf
Enhetschef Energi & Klimat
Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Lise-Lott Larsson Kolessar
Processledare hållbarhet
White Arkitekter

Helena Ulfsparre
Hållbarhetschef
Familjebostäder

Megha Huber
Hållbarhetschef
Järfälla kommun

Stella Grundström
Regionchef
Skanska Sverige

Thomas Sundén
VD
Sustainable Innovation