Organisation

Plattform för samverkan

Klimatarena Stockholm är en neutral mötesplats där vi tillsammans driver klimatomställningen i länet på saklig grund. Det är deltagarna som driver och styr innehållet på Klimatarena Stockholm.

Struktur

Styrning och ledning

Forum för hållbarhetschefer

Forum för hållbarhetschefer är mötesplatsen för alla som skrivit under klimatlöftet och blivit deltagare på Klimatarena Stockholm. Forumet fångar upp frågor som går på tvärs mellan olika arbetsgrupper och följer upp klimatlöftet.

Forum för hållbarhetschefer utser en valberedning och röstar om förslag på ledamöter till strategigruppen för fokusområde bygg och anläggning.

Möten sker minst 1 gång per år.

Strategigrupp bygg och anläggning

Strategigruppen styr innehållet och inriktningen för fokusområdets verksamhet med stöd från processledningen för plattformen. Strategigruppen består av 10–15 ledamöter som på sikt kommer att utses av forum för hållbarhetschefer.

Möten sker regelbundet.

Styrgrupp för Klimatarena Stockholm

Styrgruppen ansvarar för den övergripande inriktningen och utformningen av plattformen. Styrgruppen består av representanter från Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län och säkerställer Klimatarena Stockholms neutralitet och opartiskhet, beslutar om övergripande inriktning och finansieringsmodell.

Representanter:

  • Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm
  • Anna Conzen, tillväxtdirektör, Länsstyrelsen Stockholm
  • Martin Påhlman, enhetschef, Klimatenheten, Region Stockholm
  • Louise Schlyter, enhetschef, Enheten för klimat och risk, Länsstyrelsen Stockholm

Bygg och anläggning

Strategigrupp

Carl Johan Casserberg
Titania

Stella Grundström
Regionchef
Skanska Sverige

Julia Hansson
Krook & Tjäder

Megha Huber
Hållbarhetschef
Järfälla kommun

Frida Nordström
Miljöchef exploateringskontoret
Stockholms stad

Carolina Pettersson
Hållbarhetsdirektör
Region Stockholm

Thomas Sundén
VD
Sustainable Innovation

Elisabet Toumie
Regional miljösamordnare
PEAB Anläggning