Tillgänglighet för klimatarenastockholm.se

Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här redogör vi för hur klimatarenastockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi har inga kända brister i tillgänglighet för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från klimatarenastockholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1 vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Frida Åberg
Projektledare Klimatarena Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län
frida.aberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 17 07

Lasse Andersson
Projektledare Klimatarena Stockholm
Region Stockholm
lasse.andersson@regionstockholm.se
Telefon: 072-459 67 93

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar efter att ständigt förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning utövar tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll, så kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så har vi testat webbplatsen
Vi har gjort en intern testning av tillgängligheten av webbplatsen under utvecklingsarbetet. Vi kommer också att uppdatera den här tillgänglighetsredogörelsen när förändringar och uppdateringar genomförs.

Sidan uppdaterad 1 december 2021.