Arbetsgrupp för anläggning

Mål och syfte

Minskad klimatpåverkan i anläggningssektorn

I arbetsgruppen anläggning samarbetar privata och offentliga beställare och utförare inom anläggningssektorn för att minska klimatpåverkan från anläggningsprojekt i Stockholms län.

Övergripande mål: Bidra till minskade klimatutsläpp i anläggningsprojekt för att ligga i linje med Parisavtalet.

På gång: Utveckla samarbetet genom att identifiera knäckfrågor, lära av varandras erfarenheter och testa åtgärder för minskad klimatpåverkan i projekt.

Kontaktperson: Lasse Andersson, Region Stockholm

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Vi avslutar vår mötesserie om byggnadsdelar med fokus på invändig stomkomplettering. Vi diskuterar även frågan om hur man sprider kunskapen från arbetsgruppen i sin organisation för att växla upp arbetet […]

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

På plats

Tema för träffen är ekonomi och lönsamhet i markanvisningar. Arbetsgruppens utskott presenterar även ett förslag på en guide om cirkulärt byggande i markanvisningar. Guiden grundar sig på workshopen hos Sollentuna […]

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Hur ska man handla upp när man inte vet vad man kan få?  Hur kan du säkerställa att din upphandling ligger i framkant och får en låg klimatpåverkan? Här får […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Hur ska man handla upp när man inte vet vad man kan få?  Hur kan du säkerställa att din upphandling ligger i framkant och får en låg klimatpåverkan? Här får […]

Arbetsgruppsledning

Martina Pereira Norrman
Landskapsarkitekt
AFRY
martina.norrman@afry.com