Arbetsgrupp cirkulär planering

Mål och syfte

Cirkulärt byggande i fysisk planering

I arbetsgruppen för cirkulär planering samarbetar arkitekter, kommuner, fastighetsägare, entreprenörer och akademi för att främja cirkulärt byggande i tidiga skeden.

Övergripande mål: Skapa förutsättningar i den fysiska planeringen för att utveckla det befintliga beståndet och stadsrummet, planera för återbruk av byggmaterial och ställa krav på cirkularitet i nyproduktions- och ombyggnationsprojekt.

På gång: Identifiera hinder och åtgärder i planprocessen för att öka cirkularitet och resurseffektivitet.

Kontaktperson: Hanna Kreplin, Region Stockholm

 

Samverkan, drivkrafter och nya mindset

2023 års reflektioner från arbetsgruppen för cirkulär planering

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Vi avslutar vår mötesserie om byggnadsdelar med fokus på invändig stomkomplettering. Vi diskuterar även frågan om hur man sprider kunskapen från arbetsgruppen i sin organisation för att växla upp arbetet […]

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

På plats

Tema för träffen är ekonomi och lönsamhet i markanvisningar. Arbetsgruppens utskott presenterar även ett förslag på en guide om cirkulärt byggande i markanvisningar. Guiden grundar sig på workshopen hos Sollentuna […]

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Hur ska man handla upp när man inte vet vad man kan få?  Hur kan du säkerställa att din upphandling ligger i framkant och får en låg klimatpåverkan? Här får […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

På plats

Tema för träffen är ekonomi och lönsamhet i markanvisningar. Arbetsgruppens utskott presenterar även ett förslag på en guide om cirkulärt byggande i markanvisningar. Guiden grundar sig på workshopen hos Sollentuna […]

Arbetsgruppsledning

Fanny Norkko
Projektledare
Wallenstam
fanny.norkko@wallenstam.se

 

Lise-Lott Larsson Kolessar
Processledare hållbarhet
White Arkitekter
lise-lott.larsson@white.se

Thomas Stoll
Gruppchef Stadsbyggnad
IVL Svenska Miljöinstitutet
thomas.stoll@ivl.se

Webbinarium

Hur kan en kommun främja cirkulär samhällsplanering?

Den 5 oktober 2023 arrangerade Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för cirkulär planering tillsammans med Boverket inom ramen för Innovationsveckan 2023 ett webbinarium om hur kommuner kan främja cirkulärt byggande i den fysiska planeringen.

Talare:

  • Nadine Aschenbach, Ramboll
  • Thomas Stoll, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Otto Ryding, Boverket
  • Hanna Kreplin, Klimatarena Stockholm / Region Stockholm