Arbetsgrupp cirkulär planering

Mål och syfte

Cirkulärt byggande i fysisk planering

I arbetsgruppen för cirkulär planering samarbetar arkitekter, kommuner, fastighetsägare, entreprenörer och akademi för att främja cirkulärt byggande i tidiga skeden.

Övergripande mål: Skapa förutsättningar i den fysiska planeringen för att utveckla det befintliga beståndet och stadsrummet, planera för återbruk av byggmaterial och ställa krav på cirkularitet i nyproduktions- och ombyggnationsprojekt.

På gång: Identifiera hinder och åtgärder i planprocessen för att öka cirkularitet och resurseffektivitet.

Kommande arbetsgruppsträffar, ungefär en gång per månad:
19 september, kl. 9 – 11, digitalt möte

Kontaktperson: Hanna Kreplin, Region Stockholm

 

Arbetsgruppsledning

Fanny Norkko
Projektledare
Wallenstam
fanny.norkko@wallenstam.se

 

Lise-Lott Larsson Kolessar
Processledare hållbarhet
White Arkitekter
lise-lott.larsson@white.se

Thomas Stoll
Gruppchef Stadsbyggnad
IVL Svenska Miljöinstitutet
thomas.stoll@ivl.se