Arbetsgrupp för återbruksmarknad i Stockholms län

Mål och syfte

En regional återbruksmarknad för byggmaterial i Stockholms län

I arbetsgruppen återbruksmarknad träffas aktörer från hela värdekedjan för att få i gång en återbruksmarknad för byggmaterial.

Övergripande mål: Främja en regional kommersiell återbruksmarknad för byggmaterial genom erfarenhetsutbyte och skapa förutsättningar för exempelvis mellanlager och logistik.

På gång: En grupp fastighetsägare har skapat ett utskott för att få till mellanlager och säkerställa utbud av byggmaterial.

Kontaktperson: Lasse Andersson, Region Stockholm

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Vi avslutar vår mötesserie om byggnadsdelar med fokus på invändig stomkomplettering. Vi diskuterar även frågan om hur man sprider kunskapen från arbetsgruppen i sin organisation för att växla upp arbetet […]

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

På plats

Tema för träffen är ekonomi och lönsamhet i markanvisningar. Arbetsgruppens utskott presenterar även ett förslag på en guide om cirkulärt byggande i markanvisningar. Guiden grundar sig på workshopen hos Sollentuna […]

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Hur ska man handla upp när man inte vet vad man kan få?  Hur kan du säkerställa att din upphandling ligger i framkant och får en låg klimatpåverkan? Här får […]

Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsledning

Amanda Borneke
Specialist inom cirkulär ekonomi
Sweco
amanda.borneke@sweco.se