Arbetsgrupp för återbruksmarknad i Stockholms län

Mål och syfte

En regional återbruksmarknad för byggmaterial i Stockholms län

I arbetsgruppen återbruksmarknad träffas aktörer från hela värdekedjan för att få i gång en återbruksmarknad för byggmaterial.

Övergripande mål: Främja en regional kommersiell återbruksmarknad för byggmaterial genom erfarenhetsutbyte och skapa förutsättningar för exempelvis mellanlager och logistik.

På gång: En grupp fastighetsägare har skapat ett utskott för att få till mellanlager och säkerställa utbud av byggmaterial.

Kommande arbetsgruppsträffar:
Arbetsgrupp återbruksmarknad, 16 maj kl. 13 – 15, fysiskt möte

Kontaktpersoner: Johanna Lampinen Dunér, Region Stockholm och Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet / CCBuild