Arbetsgrupp för återbruksmarknad i Stockholms län

Mål och syfte

En regional återbruksmarknad för byggmaterial i Stockholms län

I arbetsgruppen återbruksmarknad träffas aktörer från hela värdekedjan för att få i gång en återbruksmarknad för byggmaterial.

Övergripande mål: Främja en regional kommersiell återbruksmarknad för byggmaterial genom erfarenhetsutbyte och skapa förutsättningar för exempelvis mellanlager och logistik.

På gång: En grupp fastighetsägare har skapat ett utskott för att få till mellanlager och säkerställa utbud av byggmaterial.

Höstens arbetsgruppsträffar:
6 september kl. 9 – 12. Arbetsgrupp återbruksmarknad, fysiskt möte, medlemsvärd: Sweco + Väsbyhem
12 september kl. 13 – 15. Platsbesök på Fabeges återbrukshubb (först till kvarn)
10 oktober. Fastighetsägarutskottet. Hör av er till Amanda Borneke om ni är intresserade av att vara värd för mötet.
14 november. Arbetsgrupp återbruksmarknad , fysiskt möte, medlemsvärd: AFRY och Fabege
14 november. Platsbesök i Fabeges “Hållbarhetshus” efter mötet med arbetsgruppen (först till kvarn)
12 december. Fastighetsägarutskottet. Hör av er till Amanda Borneke om ni är intresserade av att vara värd för mötet.

Kontaktpersoner: Lasse Andersson, Region Stockholm

Arbetsgruppsledning

Amanda Borneke
Specialist inom cirkulär ekonomi
Sweco
amanda.borneke@sweco.se