Arbetssätt

Bakgrund

Med sikte på Parisavtalet!

På Klimatarena Stockholm samlas aktörer som vill samarbeta för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Här kan du som är företagare, forskare eller tjänsteperson få inspiration och stöd att hitta lösningar för minskad klimatpåverkan.

För att leva upp till Parisavtalet ska Sverige, senast år 2045, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Klimatarena Stockholm är ett regionalt klimatavtal och nätverk för att säkerställa ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet. Företagare, forskare och tjänstepersoner samlas och konkretiserar samarbetet inom olika fokusområden med olika klimatlöften.

Arbetssätt

Samarbetet på Klimatarena Stockholm bygger på fyra principer

Klimatberäkning
Att beräkna sina utsläpp av växthusgaser är första steget för att minska sin klimatpåverkan. Nästa är att sätta upp mål i linje med Parisavtalet. Därefter är det nödvändigt att vidta åtgärder och följa upp effekten.

Klimatlöfte
När företag, kommuner och andra verksamheter skriver under samma vision och åtagande skapas en tydlig riktning för länets klimatomställning.

Samarbete för större effekt
Samarbete mellan företag och offentliga verksamheter i branscher med stor klimatpåverkan är en förutsättning för minskade utsläpp. Tillsammans kan vi genomföra åtgärder som är omöjliga för ett enskilt företag eller en enskild kommun.

Dela kunskap och erfarenheter
Även om vägen mot noll nettoutsläpp till stor del redan är känd vet ingen exakt hur den kommer att se ut. Därför behöver vi öppna samtal mellan beställare, tillverkare, leverantörer och kunder inom olika branscher.