Bygg och anläggning

Vision och klimatlöfte

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län senast 2030

Samarbetet inom fokusområde bygg och anläggning bygger på deltagarnas egna initiativ, men vilar på en gemensam vision och ett gemensamt klimatlöfte om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030.

  • Verksamheter som deltar på Klimatarena Stockholm ska under sitt första år klimatberäkna sitt eget nuläge inom bygg och anläggning och relevanta projekt i Stockholms län.
  • Byggherrar och entreprenörer åtar sig att starta minst ett klimatneutralt byggprojekt till 2025, som ska färdigställas senast 2030. Med byggprojekt avses nyproduktion, anläggning och projekt inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
  • Eftersom olika aktörer har olika rådighet och delansvar i byggprocessen finns anpassade löften beroende på verksamhet.

Var med

Arbetar du inom bygg-, anläggning- eller fastighetssektorn och vill vara med?

Här träffas aktörer i byggkedjan som vill driva utvecklingen mot ett klimatneutralt byggande i Stockholms län och lära sig mer om klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.

Vill du vara med och samarbeta inom fokusområde bygg och anläggning på Klimatarena Stockholm?

Bakgrund

Byggnation står för 21 procent av Sveriges klimatpåverkan

De totala utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn motsvarar ungefär en femtedel av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. Av dessa står anläggningsprojekt för ungefär hälften. Dessutom bidrar sektorn med stora utsläpp utomlands till följd av import.

Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan har potential att i det närmaste halveras till 2030 med befintlig teknik – men för att nå netto noll eller längre så behövs teknikskiften och innovationer.

Utsläppen kommer från både byggverksamhet och förvaltning inklusive energianvändning. Där el och fjärrvärme står för en stor del av de territoriella utsläppen i Stockholms län, inte minst kopplat till uppvärmning av bostäder och lokaler.

Källa: Sveriges Miljömål