Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Idag uppstår årligen från 60–80 miljoner ton upp till 150–200 miljoner ton massor i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Masstransporterna uppskattas stå för cirka 28 procent av koldioxidutsläppen från tunga transporter i […]