Kalender

Vy-navigering

Händelse Views Navigation

Idag

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Vi avslutar vår mötesserie om byggnadsdelar med fokus på invändig stomkomplettering. Vi diskuterar även frågan om hur man sprider kunskapen från arbetsgruppen i sin organisation för att växla upp arbetet med klimatsmarta byggmaterial. Anmälan via Hanna Kreplin (hanna.kreplin@regionstockholm.se).

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

På plats

Tema för träffen är ekonomi och lönsamhet i markanvisningar. Arbetsgruppens utskott presenterar även ett förslag på en guide om cirkulärt byggande i markanvisningar. Guiden grundar sig på workshopen hos Sollentuna kommun den 17 oktober 2023. Förslaget kommer att skickas på remiss till alla i arbetsgruppen i samband med träffen den 20 mars.

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Hur ska man handla upp när man inte vet vad man kan få?  Hur kan du säkerställa att din upphandling ligger i framkant och får en låg klimatpåverkan? Här får du veta mer om konkurrenspräglad dialog och när det passar bäst att använda. Kontakt Lasse Andersson om du vill delta på träffen.  

Webinar: Transformning cities through circular construction

Digitalt

This webinar serves as a satellite event at the New European Bauhaus Festival. It aims to inspire actors across Europe, foster partnerships, and facilitate mutual learning on circular and sustainable solutions for the building and construction sector. We will explore circular construction and how we can preserve buildings, plan our cities based on existing structures […]

Webbinarium om naturlig ventilation, naturhus och kretsloppssystem

Digitalt

I slutet på november arrangerade Klimatarena Stockholm en arbetsgruppsträff på temat klimatsmarta installationer. Måndagen den 22:a april kl 11-12 bjuder arbetsgruppen för klimatsmarta byggmaterial in till ett spännande webbinarium där vi fördjupar oss ytterligare inom klimatsmarta installationer och får chansen att lära oss mer om naturlig ventilation, naturhus och kretsloppssystem med cirkulation av vatten och […]

Arbetsgruppsträff anläggning

Digitalt

Idag uppstår årligen från 60–80 miljoner ton upp till 150–200 miljoner ton massor i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Masstransporterna uppskattas stå för cirka 28 procent av koldioxidutsläppen från tunga transporter i Stockholms län och det finns risk att dessa utsläpp kommer öka ytterligare (Ecoloop, 2022). Hur kan vi jobba cirkulärt med massor i högre grad? Vad […]

Arbetsgruppsträff återbruksmarknad

På plats

Tema: Ökad tillgång på återbruksmaterial och bättre samverkan mellan aktörer Hur löser vi efterfrågan på återbrukat byggmaterial framöver och hur kan återbruksaktörer samarbeta för att underlätta arbetet? Vi bjuder in materialtillverkare, byggmaterialhandeln, avfallsentreprenörer och demonterare till ett samtal om just detta. Vi får också lyssna till Per Holst på Återbygget som berättar mer om hur […]

Energipositiva områden i framtidens stad

På plats

Välkommen till en förmiddag om att bygga hållbar stad!  Järfälla kommun, White arkitekter och Klimatarena Stockholm välkomnar dig och andra aktörer som vill delta och bidra i arbetet med att bygga hållbart. I Järfälla växer en regional stadskärna fram. Att bygga en ny och attraktiv stad är en utmaning - att bygga hållbart likaså. Vi […]

Lanseringsevent av beräkningsanvisningar för klimatpåverkan från byggprojekt

Digitalt

Varmt välkomna till lanseringsevent av våra nya dokument: Beräkningsanvisning för klimatpåverkan av grundläggning- och markarbete vid byggnation samt Vägledning för klimatberäkning av ROT-projekt. Under vintern har vi tagit fram två nya dokument avseende ROT och grundläggning- och markarbete vid byggnation. Det har även skett mindre förändringar i vår Beräkningsanvisning för klimatpåverkan från byggprojekt. Under detta […]

Forum för Hållbarhetschefer

På plats

Forum för hållbarhetschefer är mötesplatsen för alla som skrivit under klimatlöftet och blivit deltagare på Klimatarena Stockholm. Forumet fångar upp frågor som går på tvärs mellan olika arbetsgrupper och följer upp klimatlöftet. Forum för hållbarhetschefer utser en valberedning och röstar om förslag på ledamöter till strategigruppen för fokusområde bygg och anläggning. Ur programmet På vilket […]

Arbetsgruppsträff klimatsmarta byggmaterial

På plats

Den 4 juni är det dags för nästa träff i Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för klimatsmarta byggmaterial. Vi startar en ny mötesserie om cirkulära material och tema för första mötet är biobaserade material. Som tidigare kommer vi ha olika pass med produktpitchar, inspiration från projekt och diskussionsfrågor.

Arbetsgruppsträff anläggning

På plats

Tema: Klimatpåverkan och Biologisk Mångfald – om positiva synergier mellan åtgärder för klimat och för biologisk mångfald Som avslutning på terminen bjuder Klimatarena Stockholms anläggningsgrupp in till en fysisk träff i Norra Djurgårdsstaden. Klimatrisen och den accelererande förlusten av biologisk mångfald är tätt sammanlänkade. Väl fungerande ekosystem och de nyttor de bidrar med är en […]