1 dec 2023

Klimatarena Stockholm vinner pris på Återvinningsgalan 2023!

Klimatarena Stockholm prisas i kategorin Årets Förebyggare för sitt arbete med att utgå från befintlig bebyggelse, främja återbruk och materialåtervinning i bygg- och anläggningsprojekt.

Priset tilldelas en person, företag, verksamhet eller organisation som i praktiken visar att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall och inspirera andra att arbeta avfallsförebyggande.

Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen! Det är ett kvitto på att samarbeten och gemensamma initiativ är vägen framåt för att få ett nytt perspektiv på resurshantering inom bygg- och anläggningsbranschen, som i sin tur accelererar klimatomställningen, säger Lasse Andersson, processledare på Region Stockholm.

I Klimatarena Stockholms arbetsgrupper återbruksmarknad och cirkulär planering samarbetar byggaktörer, entreprenörer, arkitekter och kommuner för att skapa förutsättningar och konkreta lösningar för att främja cirkulärt byggande i Stockholms län. Fokuset ligger på att identifiera åtgärder i tidiga skeden för att öka bevarandet av befintligt bestånd samt att få i gång en industriell marknad för återbrukat byggmaterial i Stockholms län.

Vi hoppas att alla ni engagerade deltagare på Klimatarena Stockholm känner att det här är ert pris. Det är ni som driver den cirkulära omställningen i branschen genom att komma med smarta lösningar och på ett prestigelöst sätt dela med er av er kunskap till andra, säger Frida Åberg, processledare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Priset delades ut på Återvinningsgalans årliga event som arrangeras av tidningen Recycling, Sveriges ledande tidskrift inom återvinning och avfallshantering. Klimatarena Stockholm är en neutral och demokratisk plattform där privata och offentliga aktörer samt akademin samarbetar för att accelerera omställningen till en klimatneutral och resurseffektiv bygg- och anläggningssektor i Stockholms län.