16 apr 2024

Klimatmål för minst halverade utsläpp till 2030

Har du också undrat hur man sätter mål för att uppnå klimatneutralitet? Och vad betyder klimatneutralitet i egentligen? Det är frågor som diskuteras inom bygg- och anläggningsbranschen idag. Sara Borgström på WSP har på uppdrag av Klimatarena Stockholm, tagit fram ”Klimatmål som minst halverar växthusgasutsläppen till 2030”. I uppdraget ingick också att ta fram en omvärldsanalys av hur olika aktörer och initiativ sätter klimatmål och tolkar begreppet klimatneutralitet. Båda underlagen ska ses som stöd och inspiration för deltagare på Klimatarena Stockholm.

Syftet med rapporten är att förtydliga målsättningar om 50 respektive 70 procent minskade växthusgasutsläpp för bygg- och anläggningsprojekt inom nyproduktion, ROT och anläggning mellan 2020 och 2030. Rapporten ger även exempel på vilket typ av stöd som behövs för att projekten ska nå målen och har förankrats i Klimatarena Stockholms strategigrupp.

 

Ladda ner rapporten ”Klimatmål som minst halverar växthusgasutsläppen till 2030” här

 

Omvärldsanalysen visar på följande resultat och slutsatser:

 

Ladda ner ”Klimatmål – en omvärldsanalys” här