1 maj 2022

Rivstart för Klimatarena Stockholm

Härom veckan samlades ett antal nyckelaktörer från länets byggsektor på Klimatarena Stockholm för att diskutera hur ambitiösa klimatmål om klimatneutralitet 2030 kan följas upp med konkreta åtgärder.

Engagemanget var stort. Samtalet böljade från cirkulärt byggande, energieffektivisering till klimatberäkning och hållbara innovationer. Det är frågor som aktualiserats efter stigande priser på byggmaterial och el, i skuggan av kriget i Europa.

Sedan lanseringen av Klimatarena Stockholm den 1 december 2021 har vi i processledningen träffat företagare, tjänstepersoner på kommuner och forskare som berättat om möjligheter och utmaningar för att accelerera länets klimatomställning.

Olika fokusområden kommer att växa fram successivt på Klimatarenan, just nu fokuserar vi på bygg- och anläggningssektorns klimatomställning. Samtidigt pågår arbetet med att skapa en överblick över vilka klimatinitiativ, nätverk och projekt som pågår i länet.

Arbetar du inom bygg- eller anläggningssektorn i Stockholms län och vill vara med? Hör av dig till oss!

Allt gott från Klimatarena Stockholm!

Lasse, Frida, Hanna och Johanna