29 jun 2023

Så här kan upphandling accelerera klimatomställningen inom bygg- och anläggningssektorn

Klimatarena Stockholms forum för hållbarhetschefer

Inom Klimatarena Stockholm samarbetar företag, akademi och offentliga organisationer för att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn i Stockholms län. Är du nyfiken på vad som är på gång? Är din organisation intresserad av att delta i samarbetet?

Välkommen till Klimatarena Stockholms forum för hållbarhetschefer den 5 september! Mötet är öppet för alla intresserade inom bygg- och anläggningssektorn. Tema för forumet är upphandling och uppföljning som acceleratorer för omställningen till ett klimatneutralt och resurseffektivt byggande i Stockholms län. Hur kan du som beställare ställa krav och sätta mål för att styra mot ett cirkulärt byggande? Hur kan skarpa klimatkrav vara kostnadseffektiva, jämställda och konkurrenskraftiga?

Tid: Tisdagen den 5 september, klockan 09.00–11.00 (frukostmingel från 08.15).

Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm. Lokal: Loke.

Program (uppdateras löpande):

Anmälan och mer information:
Anmäl dig senast den 31 augusti. Deltagandet är gratis.

Forum för hållbarhetschefer är mötesplatsen för organisationerna som har skrivit under Klimatarena Stockholms klimatlöfte. Här finns mer information om klimatlöftet. Till forumet är en representant per deltagande organisation välkommen. Det kan vara hållbarhetschef eller annan funktion som ansvarar för eller förankrar klimat- och hållbarhetsfrågor inom organisationen i Stockholms län. Detta forumsmöte den 5 september är öppet för fler deltagare, även från organisationer som ännu inte skrivit under klimatlöftet.

Varmt välkomna!