19 maj 2022

Sustainable Innovation kliver in på Klimatarena Stockholm

Hur kan samarbeten växla upp klimatomställningen? Den frågan har Thomas Sundén, VD för Sustainable Innovation, funderat och forskat på i många år. Nu kliver han in på Klimatarena Stockholm för att utveckla nya möjligheter till samverkan i Stockholms län. Fokus ligger på att ge länets aktörer draghjälp att tillsammans genomföra åtgärder som minskar växthusgasutsläppen.

Sustainable Innovation är en medlemsägd forskningsaktör med fokus på energi- och resurseffektiva innovationer för ett hållbart samhälle.

Hållbara innovationer för att klara klimatmålen

För att klara klimatmålen behöver marknadens utmaningar matchas med hållbara innovationer och forskning. Innovationer är inte bara nya teknologier utan kan vara allt som är principiellt nytt och har vunnit insteg på en marknad eller i samhället. Det kan vara en radikal innovation som till exempel digitala möten i början av pandemin, eller innovationer som sker stegvis som till exempel när HVO ersätter fossila drivmedel.

”Klimatarena Stockholm erbjuder en fantastisk möjlighet för oss att stödja hållbara innovationer så att de kommer till marknaden snabbare. Det är utmaningen för att hinna uppfylla våra gemensamma klimatmål,” säger Thomas Sundén.

Fokus på bygg och anläggning

Thomas Sundén har varit med och utvecklat Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) tillsammans med bygg- och anläggningsaktörer i Malmö. Erfarenheterna tar han med sig till Klimatarena Stockholm. I fokus är utvecklingen och etableringen av en samverkansstruktur för företag, offentliga aktörer och forskning inom bygg- och anläggningssektorn.

Regional samverkan i klimatinitiativ erbjuder bra möjligheter för att hitta synergier och skapa förutsättningar för kommersialisering av hållbara innovationer.

”Att sprida de metoder och verktyg som utvecklats genom vårt arbete inom till exempel den lokala färdplanen i Malmö (LFM30) är helt i linje med vårt uppdrag att tillsammans nå våra klimatmål snabbare,” säger Thomas Sundén.

Bygg- och anläggningsbranschen står för en stor del av länets utsläpp av växthusgaser, men här finns även stor potential för att minska utsläppen genom innovativ teknik och nya arbetssätt. Det förutsätter samarbete och dialog mellan aktörer längs hela värdekedjan. Tillsammans kan vi genomföra åtgärder som är omöjliga för ett enskilt företag eller en enskild kommun.