Arbetsgruppsträff anläggning

2024-03-01

Hur ska man handla upp när man inte vet vad man kan få?  Hur kan du säkerställa att din upphandling ligger i framkant och får en låg klimatpåverkan?

Här får du veta mer om konkurrenspräglad dialog och när det passar bäst att använda.

Kontakt Lasse Andersson om du vill delta på träffen.

 

Arbetsgruppsträff anläggning

2023-11-24

Välkomna till en ny träff med Anläggningsgruppen på Klimatararena Stockholm. Denna gång med temat klimatkalkyler.
Värd för mötet är Skanska och alla som vill kan träffas 30 min innan mötet för mingel och macka.

Agenda
Material, transporter, installationer och energi – ett anläggningsprojekt påverkar klimatet i alla led i processen. För att synliggöra det är klimatkalkyler ett viktigt verktyg. På träffen berättar Uppsala kommun om sitt arbete med klimatpositiva stadsdelar och hur de har jobbat med klimatberäkningar i anläggningsprojekt. Stockholms stad kommer också att dela med sig av sina erfarenheter av att jobba med klimatkalkyler som ett led i att minska sin klimatpåverkan, liksom Skanska med flera representanter från anläggningsbranschen. Vi hoppas att du också vill bidra och utbyta erfarenheter med kalkylmodeller.