Arbetsgruppsträff klimatberäkningar med fokus på ROT

2024-01-18

Representanter från LFM30, NollCO2 och Göteborgs stad delar med sig av sina erfarenheter och metoder för att klimatberäkna ROT-projekt.

Arbetsgruppsträff klimatberäkningar med fokus på ROT

2023-11-16

Inspiration, omvärldsspaning och information om vad som hänt sen workshopen i juni både kopplat till flerbostadshus och kommersiella fastigheter. 

Arbetsgrupp återbruksmarknad: Utskott för fastighetsägare

2023-11-01

Mötet ska ge inblick i vilka återbruksdepåer som finns inom Stockholmsregionen. Vi går igenom trender och analyserar olika lösningar för mellanlager.

Arbetsgruppsträff återbruksmarknad + studiebesök “Hållbarhetshuset”

2023-10-26

Nyfiken på återbruksdepåer, lagring, försäkringar och garantier för återbrukat byggmaterial? Under denna träff får vi ta del av en nyligen framtagen FAQ för återbruk och en ny kartläggning av Region Stockholms återbruksdepåer. Direkt i anslutning till träffen finns möjlighet att göra ett studiebesök till Fabeges ”Hållbarhetshus” i närheten.

Arbetsgruppsträff klimatsmarta material

Tema: Installationer

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

2023-10-10

Välkommen till Klimatarena Stockholms arbetsgruppsträff för cirkulär planering den 17 oktober 2023!

Sollentuna kommun är värd för mötet och erbjuder ett case som vi diskuterar i denna workshop med fokus på hur man kan främja cirkulärt byggande i markanvisningar. Sollentuna kommun har antagit målet om ett Klimatneutralt Sollentuna 2030 och att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Vi vill gärna diskutera hur man kan lägga upp en markanvisningstävling där man inkluderar principer för cirkulärt byggande och åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

2023-08-07

Tema: Krav i markanvisningar för att främja cirkulärt byggande