Arbetsgruppsträff återbruksmarknad

2024-04-04

Tema: Ökad tillgång på återbruksmaterial och bättre samverkan mellan aktörer

Hur löser vi efterfrågan på återbrukat byggmaterial framöver och hur kan återbruksaktörer samarbeta för att underlätta arbetet?

Vi bjuder in materialtillverkare, byggmaterialhandeln, avfallsentreprenörer och demonterare till ett samtal om just detta. Vi får också lyssna till Per Holst på Återbygget som berättar mer om hur de skapar cirkulära flöden och samverkan mellan aktörer.

Arbetsgrupp återbruksmarknad: Utskott för fastighetsägare

2023-11-01

Mötet ska ge inblick i vilka återbruksdepåer som finns inom Stockholmsregionen. Vi går igenom trender och analyserar olika lösningar för mellanlager.

Arbetsgruppsträff återbruksmarknad + studiebesök “Hållbarhetshuset”

2023-10-26

Nyfiken på återbruksdepåer, lagring, försäkringar och garantier för återbrukat byggmaterial? Under denna träff får vi ta del av en nyligen framtagen FAQ för återbruk och en ny kartläggning av Region Stockholms återbruksdepåer. Direkt i anslutning till träffen finns möjlighet att göra ett studiebesök till Fabeges ”Hållbarhetshus” i närheten.