Arbetsgruppsträff cirkulär planering

2024-02-28

Tema för träffen är ekonomi och lönsamhet i markanvisningar.
Arbetsgruppens utskott presenterar även ett förslag på en guide om cirkulärt byggande i markanvisningar. Guiden grundar sig på workshopen hos Sollentuna kommun den 17 oktober 2023. Förslaget kommer att skickas på remiss till alla i arbetsgruppen i samband med träffen den 20 mars.

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

2023-10-10

Välkommen till Klimatarena Stockholms arbetsgruppsträff för cirkulär planering den 17 oktober 2023!

Sollentuna kommun är värd för mötet och erbjuder ett case som vi diskuterar i denna workshop med fokus på hur man kan främja cirkulärt byggande i markanvisningar. Sollentuna kommun har antagit målet om ett Klimatneutralt Sollentuna 2030 och att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Vi vill gärna diskutera hur man kan lägga upp en markanvisningstävling där man inkluderar principer för cirkulärt byggande och åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Arbetsgruppsträff cirkulär planering

2023-08-07

Tema: Krav i markanvisningar för att främja cirkulärt byggande