Forum för hållbarhetschefer

2023-07-11

Tillsammans diskuterar vi upphandling och uppföljning som verktyg för att accelerera omställningen till en klimatneutral och resurseffektiv bygg- och anläggningssektor i Stockholms län.

 

Anmäl dig

 

Program

(uppdateras löpande)

Välkommen! – Samarbete för klimatdriven verksamhetsutveckling i Stockholms län
Gustav Hemming, klimatregionråd i Region Stockholm och representant från Länsstyrelsen i Stockholms län

Strategigruppen för fokusområde bygg och anläggning på Klimatarena Stockholm
– Nuläge och fokus för hösten

Inblick i Klimatarena Stockholms arbetsgrupper
– Åtgärdskatalog för cirkulär planering, gemensamma beräkningsanvisningar, samverkan för mellanlager av återbrukat byggmaterial, m.m.

Talare: Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten
– Hur kan upphandling accelera klimatomställningen i bygg- och anläggningssektorn?

Talare: Rikard Sjöqvist, Granitor / LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030)
– Inblick i LFM30:s arbete med kravställan och upphandling

Fikapaus

Diskussion: Hur använder vi upphandling och uppföljning som verktyg för förändring i Stockholms län?
– Dialogcafé / world café

Avslutning