Lanseringsevent av beräkningsanvisningar för klimatpåverkan från byggprojekt

2024-04-11

Varmt välkomna till lanseringsevent av våra nya dokument: Beräkningsanvisning för klimatpåverkan av grundläggning- och markarbete vid byggnation samt Vägledning för klimatberäkning av ROT-projekt.

Under vintern har vi tagit fram två nya dokument avseende ROT och grundläggning- och markarbete vid byggnation. Det har även skett mindre förändringar i vår Beräkningsanvisning för klimatpåverkan från byggprojekt. Under detta event kommer de nya dokumenten samt uppdateringen av beräkningsanvisningen kortfattat presenteras. I samband med eventet lanseras dokumenten även på Klimatarena Stockholms och HS30s hemsidor.

Eventet sker digitalt 3 maj klockan 10-11. Lanseringseventet är kostnadsfritt och kommer att spelas in.
En teamslänk skickas ut till alla anmälda dagen innan.

Agenda för eventet:

  • Introduktion till utvecklingsarbetet
  • Presentation av uppdatering av Beräkningsanvisningar för klimatpåverkan från byggprojekt
  • Presentation av Beräkningsanvisning för klimatpåverkan av grundläggning- och mark vid byggnation
  • Presentation av Vägledning för klimatberäkning av ROT-projekt

Anmäl dig här.

Arbetsgruppsträff klimatberäkningar med fokus på ROT

2024-01-18

Representanter från LFM30, NollCO2 och Göteborgs stad delar med sig av sina erfarenheter och metoder för att klimatberäkna ROT-projekt.

Arbetsgruppsträff klimatberäkningar med fokus på ROT

2023-11-16

Inspiration, omvärldsspaning och information om vad som hänt sen workshopen i juni både kopplat till flerbostadshus och kommersiella fastigheter.