Arbetsgruppsträff klimatberäkningar med fokus på ROT

2023-11-16

Inspiration, omvärldsspaning och information om vad som hänt sen workshopen i juni både kopplat till flerbostadshus och kommersiella fastigheter.