27 sep 2023

Webbinarium 5/10: Hur kan en kommun främja cirkulär samhällsplanering?

Inom ramen för Innovationsveckan bjuder Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för cirkulär planering tillsammans med Boverket in till ett webbinarium om cirkulär samhällsplanering den 5 oktober, klockan 11-12. 

Byggsektorn står för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och ca 40% av Sveriges avfall. Majoriteten av en byggnads klimatpåverkan kommer från byggskedet, där materialet står för en omfattande andel. Samtidigt finns i många kommuner ett växande bostadsbehov. Att bygga cirkulärt – det betyder att så långt som möjligt utgå från befintligt bebyggelse, att minska användning av nya material samt att främja återbruk av byggmaterial – är ett sätt att kombinera bostadsbehovet med mål om minskade utsläpp i kommunen. Redan på idéstadiet, innan den lagstadgade stadsbyggprocessen startar, behöver förutsättningar för ett cirkulärt byggande finnas med för att sedan löpa som en röd tråd genom planering, projektering och genomförande.

På det här webbinariet kommer vi att prata om hur kommuner kan bli möjliggörare för omställningen till en cirkulär byggprocess och varför man behöver tänka på cirkulärt byggande tidigt i processen. Vad säger PBL? Finns det fler möjligheter att stimulera cirkularitet än du tror?

Vi berättar även om samarbetet på Klimatarena Stockholm och hur vi tillsammans skapar förutsättningar för cirkulärt byggande i den fysiska planeringen.

Lär dig mer om hur vi ställer om till en cirkulär ekonomi, ta del av olika exempel och ställ dina frågor till experter från Boverket på webbinariet den 5 oktober, kl 11-12.

Presentation av Nadine Aschenbach (senior konsult inom cirkulär byggnation på Ramboll), Anette Olovborn (senior konsult inom hållbarhet och cirkulär ekonomi), Otto Ryding (expert på Boverket) och Hanna Kreplin (processledare för Klimatarena Stockholm på Region Stockholm).

Anmäl dig här!

Webbinariet är kostnadsfritt och kommer att spelas in. Teamslänken skickas ut inför webbinariet.

Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

 

Titta på inspelningen av webbinariet: