9 mar 2023

Ny arbetsgrupp med fokus på klimatsmarta byggmaterial

 

Vilken roll spelar byggmaterialet för att halvera klimatavtrycket från bygg- och anläggningsprojekt? Det var en av frågorna som den nystartade arbetsgruppen för klimatsmarta material på Klimatarena Stockholm diskuterade på sitt första möte i tisdags 7 mars.

Möjligheterna är enorma! Idag är det möjligt att halvera klimatavtrycket från materialen utan att nyttja obeprövade innovationer. Helt enkelt genom att göra noggranna val, resursoptimera, prioritera hållbarhetsmålen och ställa tydliga krav som gäller i alla led. Det behöver inte ens kosta mer, säger gruppledare Ylva Åborg från FOJAB.

Arbetsgruppen för klimatsmarta material är en del av Klimatarena Stockholm, en regional plattform för företag, kommuner och akademi med syfte att accelerera klimatomställningen i länet. Tisdag, den 7 mars 2023, samlades ett 40-tal personer från olika organisationer, byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, materialleverantörer och kommuner, för att få inspiration kring klimatsmarta material, utbyta erfarenheter och diskutera formerna för det fortsatta samarbetet. Ylva Åborg från FOJAB är arbetsgruppsledare och tar med sig inspiration och lärdomar från FOJAB:s engagemang i LFM30 i Malmö:

Vi behöver utveckla branschpraxis med gemensamma kravställningar för att skapa en tydlig efterfrågan på klimatsmarta material och produkter. Vi har inte tid att se klimatarbetet som ett varumärkesarbete där alla ska hitta sin egen väg utan behöver samarbeta för att jobba effektivt och få med hela branschen.

En materialneutral mötesplats

Byggmaterial står för omkring 80% av växthusgasutsläppen vid nybyggnation. Att arbeta med klimatsmarta lösningar i både ny- och ombyggnation är därför avgörande för att nå klimatmålen. Syftet med arbetsgruppen är att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Målet är att förskjuta normen i Stockholms län och göra det till standard att bygga med en halverad klimatpåverkan (jämfört med 2020).

En av utmaningarna för att minska klimatavtrycket från byggmaterialet är att nya tekniker och nya material kan innebära risker. Det krävs mod att testa något nytt och det här är ett arbete som inte bara kan göras av några modiga få. Det är viktigt att vi är generösa med att dela med oss av våra erfarenheter så vi kan bygga upp bra referensbibliotek och skapa ökad kunskap, som i sin tur minskar risker och ökar hastigheten i omställningen, säger Ylva Åborg, FOJAB.

Arbetsgruppen är materialneutral, det betyder att inget materialslag kommer att prefereras. Målgruppen är byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, byggvaruhandeln, konstruktörer, materialforskare samt kommuner. Under tisdagen presenterades exempel på hur klimatförbättrad betong och stål, byggmaterial av papper, träfiber och återbrukat tegel kan minska klimatavtrycket i projekt.

Åtgärder för klimatneutralitet

Framöver vill arbetsgruppen samarbeta kring innovationer, upphandlingskrav och inte minst utbyta erfarenheter och goda exempel. Det finns ett behov av att övervinna gemensamma hinder, säger Ylva Åborg, FOJAB:

För att identifiera och punktera hinder behöver vi vara många med olika kompetens och roller som drar åt samma håll. Utveckling av tillverkning måste ske samtidigt som vi ser över normer och regler, finansiering, mät- och uppföljningsmodeller, kalkyler mm. Jag är dessutom övertygad om att ett prestigelöst och öppet samarbete kommer leda till nya lösningar och innovationer.

Ylva Åborg, FOJAB

Nästa steg

På frågan om vad hon ser mest fram emot med arbetsgruppen för klimatsmarta material svarar Ylva Åborg:

Allt jag kommer att lära mig. Jag ser fram emot att få frågan om klimatsmarta material belyst från olika håll och från olika professioner. Det är när vi förstår varandras problem, behov och kompetens som vi kan hitta nya vägar. Jag ser fram emot att verka inom ett forum utan stuprörstänk.

Är du intresserad av att vara med och engagera dig i arbetsgruppen för klimatsmarta byggmaterial på Klimatarena Stockholm? Hör av dig till Hanna Kreplin.

Läs mer om hur ni kan bli deltagare på Klimatarena Stockholm:

Var med