5 apr 2024

Svar på återbruksmyter

Ett stort hinder för att få i gång en storskalig marknad för återbrukat byggmaterial är osäkerheter kring praktiska frågor. Nu har arbetsgruppen för återbruksmarknad på Klimatarena Stockholm under ledning av Sweco tagit fram fakta och annan kunskap som svar på de vanligaste myterna om återbruk.

För att skapa en industriell återbruksmarknad behöver fler komma i gång

Sweco har sammanställt svar på de vanligaste myterna kring återbruk av byggmaterial. Arbetet har genomförts i samarbete med Klimatarena Stockholms arbetsgrupp återbruksmarknad. Syftet är att sprida kunskap och minska tröskeln för återbruk. Det är kritiskt för att reducera klimatpåverkan från bygg- och renoveringsprojekt och öka resurseffektivitet.

I Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för återbruksmarknad samarbetar aktörer från hela byggbranschen för att etablera en återbruksmarknad för byggmaterial i industriell skala. Arbetsgruppen identifierar knäckfrågor och lösningar som ska underlätta återbruk. Ett stort hinder är osäkerheter kring vissa praktiska frågor. De vanligaste frågorna handlar exempelvis om garantier, mellanlagring, bygglov, CE-märkningar, vilka produkter som lämpar sig för återbruk, skillnaden mellan olika typer av inventeringar, goda exempel, lönsamhet etcetera.

”Vi vill att så många aktörer som möjligt börjar använda återbrukat byggmaterial för att på så sätt öka utbud och efterfrågan. För att skapa en återbruksmarknad i industriell skala behöver fler komma i gång så att vi når en kritisk massa”, säger Lasse Andersson, processledare på Klimatarena Stockholm.

Här hittar du svar på återbruksmyter