2 nov 2023

Klimatarena Stockholm nominerade till Årets Förebyggare på Återvinningsgalan 2023

Klimatarena Stockholm är en av tre finalister som tävlar om utmärkelsen Årets förebyggare. Priset som delas ut den 30 november tilldelas en verksamhet som framgångsrikt har visat att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall och som kan tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Återvinningsgalan är ett välkänt årligt event som arrangeras av tidningen Recycling, som är Sveriges ledande tidskrift inom återvinning och avfallshantering. Galan ger en möjlighet för branschens aktörer att mötas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra att fortsätta arbeta för en hållbar framtid.

Målet för Klimatarena Stockholm är en klimatneutral och resurseffektiv bygg- och anläggningssektor i Stockholms län. Två arbetsgrupper har fokus på cirkularitet och deltagare samarbetar kring hur vi maximerar användningen av våra resurser. Ett cirkulärt byggande handlar om att minska behovet av nya material samt främja återbruk och materialåtervinning av byggprodukter.

I Klimatarena Stockholms arbetsgrupp för cirkulär planering är fokus på att utgå från befintliga byggnader i samhällsbyggnadsprocessen, planera för återbruk av byggmaterial och ställa krav på cirkularitet i nyproduktions- och ombyggnationsprojekt. Under hösten 2023 fokuserar arbetsgruppen på markanvisningar som ett verktyg för att främja cirkulärt byggande.

I arbetsgruppen Återbruksmarknad träffas aktörer från hela värdekedjan i Stockholms län för att utveckla en återbruksmarknad för byggmaterial genom att få till stånd mellanlager och säkerställa utbud av återbrukat byggmaterial. Just nu samlar arbetsgruppen svar på olika frågor och myter kring återbruk i ett FAQ som publiceras under hösten.