Tillsammans för en fossilfri Stockholmsregion

På Klimatarena Stockholm samarbetar företag, offentliga aktörer och akademi för att accelerera klimatomställningen i Stockholms län genom klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.

Fokusområden

En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030

Vill du hitta nya samarbetsformer i klimatarbetet, få inspiration och stöd att genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet?

Inom fokusområde bygg och anläggning samarbetar aktörer i byggkedjan för att tillsammans nå visionen om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län 2030.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Klimatarena Stockholm!

Om Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är ett regionalt klimatavtal och nätverk för företag, offentliga aktörer och akademi i Stockholms län. Här samlas aktörer som vill genomföra konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan och samarbeta för klimatdriven verksamhetsutveckling.